Ceník individuálních služeb - Alex Kling

služba "mobilní masér" - 1500,- Kč/hod

Dornova metoda , SM Systém, McKenzie, masáže nebo  jejich kombinace - 1000,- Kč/hod

Sm Systém (skupinové cvičení)                          - 750,- Kč ( 5 lekcí á 55 min)

Kineziotaping - aplikace                                      - 100,- Kč

Bezduché čekání v čekárně                                - 10 Kč / 1 min

Upozornění: Je obtížné odhadnout délku terapie, zvláště pokud přicházíte poprvé a terapeut nemá informace o Vašich obtížích. Ale průměrně se  délka terapie pohybuje 60 min, někdy déle. 

NENÍ MOŽNÉ PLATIT KARTOU

Storno podmínky pro individuální terapie: při zrušení objednaného termínu méně než 48 hod. před termínem - 50% předpokládané částky, tj. 500,- Kč. (pro odřeknutí účasti na skupinovém cvičení méně než 48 hod. před prvním dnem běhu skupinového cvičení je storno poplatek 500,- Kč)

 

Ceník kurzů SPS (Spirální stabilizace)

2 dny        3600,-  Kč

4 dny        6000,- Kč 

Storno podmínky pro kurzy SPS (Spirální stabilizace)

Již objednané a zaplacené termíny není možné měnit a ani požadovat vrácení peněz.

Stornovat účast na kurzu je možné nejpozději 14 dnů před začátkem kurzu. V době kratší než 14 dnů již stornovat účast na kurzu nelze, přihlášený zájemce je povinen uhradit kurzovné v plné výsi. Je však možné poslat za sebe jinou osobu.

Objednávkou kurzu vyjadřujete souhlas se storno podmínkami vztahujícími se k účasti na kurzu.

Storno podmínky jsou v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. § 1837