MUDr. Richard Smíšek - autor metody

který více než 32 let metodu vyvíjí, a je podložena léčbou 10 000 pacientů. Spolu s jeho dcerami MUDr. KateAutorem metody je MUDr. Richard Smíšekřinou Smíškovou a MUDr. Zuzanou Smíškovou metodu dále rozvíjí a popularizuje. Jeho známý slogan "Chci od života více - chci reciproční inhibice" dává znát, že není jen suchopárný lékař či vědec, ale žije tím, co učí - tělem i duší. Moji přízeň a obdiv si získal nejen geniální myšlenkou, novým pohledem na pohybový aparát, ale hlavně přesným, verifikovatelným, měřitelným a vědecky založeným přístupem k metodě a jejím výsledkům.