Náplň kurzů SPS - Spirální stabilizace

1) kurz 1ABCD - Úvod do metody SM Systém - spirální stabilizace

Kurz 1A - Úvod do metody SMS - 11 základních cviků - 8 vyučovacích hodin.

Svalový aparát, stabilizace pohybu svalovými řetězci, hlavní svalové řetězce a jejich účinky na páteř

Koordinace a stabilizace při chůzi a běhu, hlavně spirální řetězce LD, SA, PM,  osa těla – anatomická, pohybové osy – přední a zadní

Cviky AD, cviky ABCDEFG – pro dosažení svalové rovnováhy a vyrovnaného držení těla, cviky mobilizační HIJK, cviky pro rozvoj rovnováhy a stabilizace trupu H+I+J+K+, koordinovaná a stabilizovaná chůze – cvik L

Hlavní principy SMS, trakce, centrace, mobilizace, reciproční inhibice, napínací reflex

Korekce cviků ve dvojicích, kontrolní body pro palpaci

Léčebné postupy u akutního lumbaga, chronických bolestí v bederní krajině, výhřezu disku, modifikace cviků pro aktuální stav pacienta

Kurz 1B - 40 cviků pro pokročilé - 8 vyučovacích hodin.

Opakování základní sestavy cviků, cviky pro krční páteř a záhlaví, C/B syndrom

Varianty základních cviků, cviky H++, I++, J++, K++, mobilizační cviky

Vzájemná korekce cviků, korekce osy těla, lopatky, pánve, hlavy,

Vertebroviscerální vztahy, skolióza, hallux valgus,

Choreografie cviků, rozšířený program cviků pro pokročilé - 40 cviků, kondice, regenerace, kompenzace jednostranného přetížení

Absolvent obdrží platný certifikát Vzdělávacího a rehabilitačního centra MUDr. Smíška opravňující k použití metody - její cvičební části -  při práci s klienty.

kurz 1C, 1D

Cílem kurzů 1C+1D je pomocí manuálních technik uvolnění napětí ve svalech, které brání optimálnímu pohybu při cvičení a tím brání vzniku spirální stabilizace. Manuální techniky metody SM Systém tedy nejsou masáže v klasickém slova smyslu (v porovnání např. s masážemi klasickými), jde o sérii originálních technik, cílené anatomické masáže v kombinaci s trakcí páteře.

Zatímco u diagnózy výhřezu disku jsou masáže nebo nárazové techniky vždy kontraindikované, tedy nesmíme takovéhoto pacienta masírovat, manuální techniky SM Systému však lze použít i u akutních bolestivých stavů,  výhřezu disku v bederní, hrudní či krční oblasti, posunu obratlů (spondylostéza), zúžení páteřního kanálu (spinální stenóza) a dalších.

Manuální terapie – možnosti a cíle:

Odstranění bolesti

Odstranění pohybových bloků – omezení hybnosti v jednotlivých kloubech

Odstranění antalgického držení  těla – bolestí vynucené, deformované držení těla.

Efekt manuálních terapií:

Měkké tkáně – uvolnění svalového napětí, zlepšení výživy – prokrvení svalů, facilitace svalů utlumených

Páteř a klouby – snížení tlaku na meziobratlové ploténky a meziobratlové klouby, snížení tlaku na kloubní chrupavku (kyčelní kloub, kolenní kloub)

Nervové struktury – úžinové syndromy, průběh nervů napjatých svalem

Celková postava – vyrovnané osové držení těla

Manuální terapie nemůže nahradit cvičení, ale může pozitivní účinek cvičení podstatně urychlit a zesílit. Nejdůležitější částí manuální terapie je cílená anatomická masáž a trakční techniky.

Kurz 1C – 4 základní techniky – bederní oblast, pletenec pánevní, pletenec ramenní, šíje, mobilizace segmentů páteře a kloubů, orientační a palpační body

Kurz 1D – rozšířené techniky – bedra, šíje, cílená dynamická masáž za pohybu, korekce cviků

Absolvent obdrží platný certifikát  Vzdělávacího a rehabilitačního centra MUDr. Smíška  opravňující použití metody při práci s klienty

Po absolvování  kurzů 1ABCD je možné pokračovat ve vzdělání metodou SPS  (SM Systém) v tématických modulech zaměřených na konkrétní aspekt pohybového aparátu.

Po absolvování  základních kurzů je možné pokračovat ve vzdělání kurzy tematickými  2A,B, 3A,B…atd  v libovolném pořadí a kdekoliv v ČR. Tématické kurzy se zaměřují na konkrétní  oblast obtíží a prohlubují využití metody SMS – jak cviků, tak man. technik.

Pořadí absolvování kurzů není nijak závazné, avšak v případě zájmu o certifikát akreditovaný MŠMT sloužící k vydání ŽL je doporučeno se zúčastnit těchto kurzů:

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti zdravotní tělesné výchovy - 1,2,3,6,9

Masér - 1,2,3,6,10

Vzhledem k tomu, že naše  „Škola-zad“ úzce spolupracuje s centrem MUDr. Smíška, absolventi kurzů Školy zad Brno jsou vedeni „centrálně“ a tedy absolvujete-li dále kurz kdekoliv v ČR/SR hodiny se Vám sčítají. Tedy – jakmile „nasbíráte“ 150 hod., můžete si zažádat o certifikát MŠMT

Přehled kurzů SM Systému - spirální stabilizace:

1. Kurz - 4 dny ( 1A + 1B + 1C + 1D) (32 výukových hodin)

1A = 11 základních cviků, 1B = 40 cviků, 1C = manuální techniky, 1D = manuální techniky

Úvod do metody SPS - prevence, regenerace

Principy metody, základní cviky, základní masážní a manuální techniky

Příčiny vedoucí k přetížení páteře, prevence, regenerace, kondice

1 den = 8 výukových hodin. Kurzy můžete absolvovat každý den zvlášť, nebo 2 dny a pak 2 dny nebo všechny 4 části za sebou.

2. Kurz - 4 dny (2x2 dny 2A, 2B) (32 výukových hodin)

2A Bederní páteř

2B Krční a hrudní páteř

Příčiny vzniku výhřezů meziobratlového disku, spondylóza, spondylartróza, aplikace cviků, masáže a MT pro léčbu

***********************************************TRENÉR SPS (64 výukových hodin)

3. Kurz - 4 dny (2x2 dny 3A, 3B) (32 výukových hodin)

3A - Horní končetina - léčba metdou SPS

Carpální tunel, epicondylitis radialis, ulnaris, sy. bolestivého ramene - cervikobrachiální syndrom

3B - Dolní končetina - léčba metodou SPS

Plochá nocha, hallux valgus, digiti mallei, calcar calcanei, gonarthróza, coxarthróza

4. Kurz - 4 dny (2x2 dny 4A, 4B) (32 výukových hodin)

Svalové řetězce - léčba, prevence a kondice metodou SPS

Spirální svalové řetězce, vertikální svalové řetězce

Uplatnění pro léčbu, regeneraci a sport

5. Kurz - Skolióza

4 dny (2x2 dny 5A, 5B) (32 výukových hodin) Skolióza - léčba metodou SPS

5A - Období růstu 6-18 let možnost plné kompenzace křivky, období po ukončení růstu do 25ti let - možnost kompenzace svalové dysbalance vzniklé korzetoterapií

5B - Střední věk - rozvoj degenerací - výhřez disku, vyšší věk - spinální stenóza, cor kyphoscolioticum

6. Kurz - 4 dny (2x2 dny 6A, 6B+C) (32 výukových hodin)

Vertebroviscerální vztahy - léčba metodou SPS

6A - Cervikokraniální sy. - bolesti hlavy, cervikogenní závratě

6B - Kardiovaskulární systém, pulmonální systém, metabolický syndrom

6C - Urogenitální systém - funkční sterilita, chronické záněty, impotence, inkontinence

***********************************************TERAPEUT SPS (192 výukových hodin)

7. Kurz - 4 dny (2x2 dny 7A, 7B) (32 výukových hodin)

Sport - trénink metodou SPS

Kondice, zvýšení výkonu, regenerace, kompenzace

8. Kurz - 4 dny (2x2 dny 8A, 8B) (32 výukových hodin)

Učitel metody SPS - prevence, léčba metodou SMS

 

Učitel 1. stupně: Opakování a upřesnění cviků, MT, principů, metodika výuky pro kurz 1 A+B+C+D (učitel musí mít absolvované kurzy 1-8  (256 výukových hodin) a musí 3x asistovat u kurzů, které bude učit.

***********************************************UČITEL METODY SPS 1. STUPNĚ (256 výukových hodin)

Učitel 2. stupně: Metodika výuky pro kurz 1-10 (učitel musí absolvovat kurzy 1-10 (320 výukových hodin) a musí asistovat u kurzů 1-10 (320 výukových hodin) celkem 640 výukových hodin.

 

***********************************************UČITEL METODY SPS 2. STUPNĚ (640 výukových hodin)

9. Kurz - 4 dny (2x2 dny 9A, 9B) (32 výukových hodin)

Opakování cviků - cvičení metodou SPS, léčba, prevence, kondice

Svalová analýza, cvičení dle svalové analýzy, stabilizace cviků řetězci, cvičení pro věkové a výkonnostní skupiny

10. Kurz - 4 dny (2x2 dny 10A, 10B) (32 výukových hodin)

Opakování masážních a manuálních technik - léčba, prevence, kondice

Základní techniky vleže, vsedě, vestoje, techniky pro oblast šíje, orofaciální oblast, hrudník a pánev, techniky pro horní končetiny, techniky pro dloní končetiny

Vzájemné vztahy mezi cvičením a manuálními technikami

11. Kurz - 4 dny (2x2 dny 11A, 11B) (32 výukových hodin)

Rehabilitace v revmatologii a neurologii 

12. Kurz - 4 dny (2x2 dny 12A, 12B) (32 výukových hodin)

Funkční RTG, MR, CZ diagnostika 

***********************************************

13. Kurz - 2 dny (16 výukových hodin)

Kurz pro lékaře - indikace metody SMS ve zdravotnictví

Principy metody SPS, indikace pro léčbu poruch páteře, poruch pohybového aparátu, poruch funkce vnitřních orgánů

Regenerační program pro lékaře - odstranění negativních faktorů, které přináší lékařské povolání

***********************************************

14. Kurz - 20 dnů (minimálně 150 výukových hodin)

Kurz trenér zdravotní tělesné výchovy - cvičitel metody SPS - SMS

Obor prevence, kondice, regenerace, následné péče po ukončení léčby, práce s handicapovanými.

Kurz je akreditován ministerstvem školství a slouží k vydání živnostenského listu.

Povinná účast na kurzech 1,2,3,6,9

15. Kurz - 20 dnů (minimálně 150 výukových hodin)

Kurz masér - masážní techniky metody SPS - SMS

Obor prevence, kondice, regenerace, následné péče po ukončení léčby, práce s handicapovanými.

Kurz je akreditován ministerstvem školství a slouží k výdání živnostenského listu.

Povinná účast na kurzech 1, 2, 3, 6, 1