Tělo pružné v každé době roční, když používám inhibice reciproční

Reciproční inhibice je jev, který je velmi dobře znám, avšak v praxi jen velmi zřídka využíván.

Aktivuji-li biceps (hráč, agonista), přes mišní reflex dostane tripeps (jeho protihráč, antagonista) pokyn k útlumu, relaxaci. Činnost jednoho svalu, ale i skupiny svalů či celého svalového zřetězení tlumí napětí svalu, skupiny svalů nebo svalového zřetězení na protilehlé straně. Sval v útlumu (inhibici) je ideálně připraven na protažení. Tento jev, tedy AKTIVNÍ STREČINK využívá SM Systém v téměř všech cvicích.

Např. aktivací břišních svalů inhibujeme vzpřimovače páteře, které následně protáhneme.

Platí to ovšem i opačně. Např. stažené zádové svaly brání nějakému výraznějšímu posílení břišních svalů. Chci-li posílit břicho, musím uvolnit záda. Mnoho cvičenců, zvláště žen, po několika měsících či letech dřiny v posilovně zjistili, že břicho v žádném případě ne a ne posílit.